30 ÉVES A SZIVÁRVÁNY
SZIVÁRVÁNY, 1983. május, 15. oldal
 
Mondhatom, igen sok levelet kaptam tőletek mostanság, aminek nagyon örvendek, mert azt jelenti, hogy szerettek. Igen szépen köszönöm a kézdivásárhelyi Sólyom- és Pionírház festészeti körétől érkezett gyönyörűszép festményeket, amelyek engem ábrázolnak Tipetupával. Festették: Majorán Zsuzsánna, Furu Székely Zoltán, Daczó Barna, Martin Yvette és Bardócz Csilla első osztályosok, valamint Gábor Andrea harmadikos. Tipetupa is boldog, egyedül Kukucsi morgolódik, hogy őt lefelejtették a képekről. Úgy kell neki, cik-cik! Puszit küldünk Szigeti Ibikének Torjára szép leveléért és azért, mert Nők Napjára Tipetupának egy szép márciuskát (mărţişor) küldött! Köszönöm a felsőrákosi elsősök jó híreit, a csíkszeredai Fülöp Orsolya szép levelét, a marosszentgyörgyi Székely Barnika híradását, bogártelki barátaim, Böndi István, Pap Piroska, Varga András és Varga Piroska újabb jelentkezését, jókívánságait, a szentmiklósi Gombócz Aranka és Annamária szép levelét és rajzait, Csép Zita igen szép levelét Tordáról, a Szilágyi Attiláét Nyárádkarácsonyfalváról, a Lengyel Józsikáét Kőröspatakról, az Antal Vilma-Júliáét Vámosgálfalváról, jó barátaimét Héderfájáról, Gergely Hubáét Balavásárról, Nagy Leventéét Lemhényből, Kraftsik Erika szép rajzait Mócsról, a vargyasi nagycsoportos óvodások gyönyörű rajzait és Boros Tamás kedves sorait Kolozsvárról. Számos levélben kaptam újabb hírt a madáretetőkről: kis barátaim, a madárkák igen szépen köszönik mindnyájatoknak. Csak arra kérlek, már a nyár folyamán kezdjétek megírni nekem, hogy ki, mikor s hova állít madáretetőt, hogy idejében adhassam meg a címetek a kis éhenkórászoknak télire.
Többen írtak nekem, kérjem meg az író bácsit, aki megírta az én történetemet (nem is olyan jól, mert én sokkal szebb és jobb vagyok, mint amilyennek megírt), hogy küldjön a könyvbőI azoknak, akik nem jutottak hozzá. Sajnos, az író bácsi azt mondja, őneki sincsen, mert igaz, hogy ő írta a könyvet, de a Kiadó adta ki. Így hát forduljatok a megyei vagy az országos Könyvelosztóhoz. Egyébként most nagyon sok a dolgom, itt a tavasz, már elnyílt a hóvirág, és ha nem vigyázok, maholnap kidugja a fejét a kucsmagomba is. Tipetupa el akar tenni belőle télire. Majd, ha erre jártok, megkínál belőle. Írtam levelemet március végén. Ez a Kukucsi nem nyughat. Nem, az ebadtája, amióta belepislogott a leveleimbe, és elolvasta a vágási (Hargita megye) első osztályosok levelét, amelyet Szabó Teréz, Dobai Birike, Antal János, Márton Hajnal, Dobai Zoltán, Illyés András és Kovács Károly írt alá. Szó, ami szó, igen kedves, szépséges levél, de Kukucsi nem ezért pendült meg. Arról van szó a levélben, hogy Vágáson kukoricadélutánt rendeztek, és nekem is félretettek egy tányérkával a finom, cukros, főtt kukoricából. Hogy őneki miért nem tettek félre. És ha már a vágásiaktól nem remélhet főtt kukoricát, akkor rendezzünk mi kukoricadélutánt. Igen, mondtam én, de főtt kukorica csak annak jár, aki ügyes, szorgalmas, és jól tanul. Azt mondja, előbb hoci a cukros törökbúzát, utána majd tanulunk. Fordítva – mondom én. Hát ezen vitatkozunk.

Melyhez hasonló jókat,
CSIPIKE
RUSZ LÍVIA rajza
www.napsugar.ro

50 éves a Napsugár

30 éves a Szivárvány

© Napsugár Kiadó, Kolozsvár, 2010–2021