30 ÉVES A SZIVÁRVÁNY
SZIVÁRVÁNY, 1983. február, 15. oldal
 
Mondtam Kukucsinak, nincs jobb érzés a világon, mint amikor tudjuk, hogy azoknak, akiket sze­retünk, szükségük van reánk. Annyi szép levelet kaptam tőletek december hónap folyamán, hogy csak ez úton győzök válaszolni re­ájuk. Nos, egyet se búsuljatok, mert nem költözöm ki végleg az erdőbe. Itt marad velem a szerkesztőségben Kukucsi (azt mondja, neki mindegy, télen hol alszik), és itt marad az én szere­tett párom, Tipetupa is. Csak néha megyünk ki tavasszal az Er­dőbe, amikor Vízirigó értünk jön, mert az Erdő népének is szüksége van reám, és én őket is szeretem. Most pedig – köszönöm a kézdivásárhelyi 4. számú Napközi otthon középső „B” csoportjának a kedves levelét, a gyergyócsoma­falvi I. számú Óvoda nagycsoportos sólymainak a kedves megemlékezését, a vargyasi nagycsoportos óvodások levelét, szépséges rajzait is. Igen szépet diktált az én jó barátom, Gergely Huba is Balavásárról. Mócsról Kraftsik Erika első osztályos gyönyörű rajzokat küldött nekem. Szép levelet kaptam még Beke Ibolya nagycsopor­tos óvodástól Oklándról (Hargita megye), és igen megörvendtem, amikor megtudtam, milyen derekasan viselkedett Kocsis Zoltán szintén nagycsoportos martonfalvi (Kovászna megye) barátom, aki bátran hagyta, hogy kivegyék a manduláját, és utána még segített is a kórházban lévő beteg néniknek-bácsiknak, amit lehetett. Az ilyen aztán igazi sólyom! Akárcsak unokatestvére, Madár Imre, akinek szintén akkor és ugyanott vették ki a manduláját. Zoli és Imre, büszke vagyok rátok! Tipetupa is büszke. Kocsis Zenkő csíkszeredai barátomtól is kedves levelet kaptam; Puskás Attila dit­rói óvodás barátom szép rajzokat küldött. De ez még nem minden. Nagyobbak, maholnap-pionírok, vagy máris pionírok, másodikosok-harmadikosok, sőt negyedikesek is írtak nekem, ami azt jelenti, hogy szeretnek, nem néznek le, amiért ők nőnek, én meg kicsi maradtam. És nekik is szükségük van rám, ők is kérnek, ne vonuljak el az erdőbe csigabigának. Ilyen levelet kaptam a másodikos Mihály Zoltántól Vámosgálfalváról, a harmadikos Nagy Mónikától és a negyedikes Papp Piroskától Bogártelkéről, a szintén negyedikes Pásztor Melindától és a II. F osztályos Kutlák Katikától Nagyváradról és a második osztályos Szigeti lbolyától Torjáról. És kaptam üdvözlő lapokat. Sokat. De csak ilyen aláírások voltak rajtuk hogy Jancsika, Melinda, Pisti, és én ezeknek is nagyon örvendtem, még akkor is, ha a küldők nem írtak ki a nevüket.

Melyhez hasonló jókat,
CSIPIKE
RUSZ LÍVIA rajza
www.napsugar.ro

50 éves a Napsugár

30 éves a Szivárvány

© Napsugár Kiadó, Kolozsvár, 2010–2021