50 éves a Napsugár gyermeklap Időutazás Vissza a nyitóoldalra
Napsugár, 1957. március, 5-6. oldal
 
Archívum
 

ASZTALOS ISTVÁN
A KISDOBOS

 
   Szolnok alatt táborozott Damjanich vörös-csákós serege, és a holnapi csatára készülődött. A katonák a tábortűznél ültek. Egyikük levelet írt, más a puskáját pucolta, sokan meg beszélgettek.
   Egyszer csak az egyik katonának megakad a szeme egy kis mezítlábas, tizenkét éves forma fiúcskán, aki zsebredugott kézzel állingált a tábortűz mellett, s hallgatta őket.
   – Hát te mit keresel itt? – szólt reá a katona. – Mész azonnal haza! Anyád eddig sírva keres.
   A fiú azonban nem mozdult.
   – Nincs anyám – mondta halkan, és lesütötte a szemét.
   – Akkor apád üt agyon, ha ilyen későig tekeregsz.
   – Apám sincs – válaszolta a gyermek.
   A katona most már sajnálkozva kérdezte:
   – Akkor ki tart el téged?
   – Szolgálok a gazdáknál.
   – S minek jöttél ide?
   – Megvédeni a hazát! – egyenesedett ki a gyermek, s látszott a tűz fényénél, hogy fellobog a szeme.
   A katonák nevettek ugyan, de tetszett nekik a válasz. Egyik nagybajuszú, öreg őrmester odament mellé.
   – Na fiam, ezentúl a haza a te édesanyád! – s egy vörös csákót nyomott a fiúcska fejére.
   Nagy volt a csákó, füléig szaladt, de a fiúcska viselte boldogan, s ott is maradt a Damjanich seregénél kisdobosnak. Sok csatában részt vett, tüzes szívvel dobolta harcra a honvédeket. Egyik csatában aztán mellén találta egy osztrák golyó.
   Lerogyott a gyermek, s az öreg őrmester ijedten szaladt oda:
   – Mi van veled, kisfiam?! – hajolt le hozzá, s vette ölébe a fejét.
   – Itt, itt! – suttogta a gyermek, s a mellére mutatott. Aztán mélyet sóhajtott, és vér buggyant ki a száján.
   Így halt meg a hazájáért és népe szabadságáért a kis szolgafiú.

BENE JÓZSEF rajza
50 év címlapokban | | Stafétajáték | | Születésnap | | Időutazás |
50 éves a Napsugár | | www.napsugar.ro |